NEWZELAND – visa xuất cảnh đạt tỷ lệ 100%
Cơ hội làm việc hợp pháp từ 2 năm tại Newzealand!

 • Sang theo diện thư mời bảo lãnh của cty dược
 • Sang Newzeland chuyển sang visa làm việc 2 năm
 • Sau 2 năm làm việc tốt muốn làm tiếp thì cty gia hạn tiếp cho visa
  +Thu nhập bình quân cơ bản 50~70tr vnd
  Hồ sơ :
  +Ảnh 4×6 và 3×4 nền trắng : 20 chiếc
  +Hộ chiếu gốc
  +Hộ khẩu , chứng minh thư , giấy khai sinh , sơ yếu lí lịch ( bản sao công chứng : 02 bản )
  +Xác nhận không tiền án tiền sự
 • Bằng cấp và giấy tờ kết hôn nếu có ( ưu tiên các người đã học qua y và dược )
  Đối tượng :
  Nam , nữ tuổi từ 20~50
  EM GOM 30 BỘ HỒ SƠ – Đủ số lượng.Hết dịch sẽ xuất cảch
Visa Newzealand